♥ 고 주 ♥

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 46)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

Advertisements

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 45)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 44)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 43)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 42)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 41)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 40)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 39)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 38)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

[Đình Phong] Già lam vũ (Chương 37)

Tác giả: Hàn Triết

Dịch giả: Koujuu

Nhân vật: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Tình trạng: Đang tiến hành với sự cho phép của tác giả

Thể loại: Showbiz, ấm áp

 ~*~

Read more…

Post Navigation